Linux Shell——-if -eq,if -ne,if -gt[笔记]

-eq           //等于

-ne           //不等于

-gt            //大于

-lt            //小于

ge            //大于等于

le            //小于等于

作者: 阿福

购买时被坑爹的枪手坑了。只知道介绍如何如何的好,不知道介绍其坏处。因此,写此博客,望能给各大网友帮助。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注